Template:Terakado Tsuu's Birthday

From Gintama
Jump to: navigation, search
 
Terakado-tsuu mug.png
寺門 通
寺門 通
HAPPY BIRTHDAY!
Terakado Tsuu
Terakado Tsuu
20
Feb