Episode 344

From Gintama
Jump to: navigation, search

銀ノ魂篇

  • shijaku, enshou, utsuro, gintoki, nobume, sadaharu, shinpachi, kagura, hattori