Episode 311

From Gintama
Jump to: navigation, search

さらば真撰組 Saraba Shinsengumi

matsudaira, zura, kondou, shinsengumi, kozenigata, haji,