Episode 310

From Gintama
Jump to: navigation, search

さらば真撰組 Saraba Shinsengumi

matsudaira, zura, kondou escape prison, shinsengumi regroup, kozenigata, haji