Episode 302

From Gintama
Jump to: navigation, search

将軍暗殺篇 Shogun Assasination Chapter

- fujibayashi, momochi, hattori, sarutobi, yorozuya, kamui, abuto, kondou, hijikata, kiheitai, iga-shuu, shogun, takasugi, harusame