Episode 301

From Gintama
Jump to: navigation, search

将軍暗殺篇 Shogun Assasination Chapter

wakikaoru, oniwabanshuu, zenzou's father? sarutobi, yorozuya, kamui, abuto, okita, kondou, hijikata, kiheitai, iga-shuu, shogun