Episode 300

From Gintama
Jump to: navigation, search

将軍暗殺篇 Shogun Assasination Chapter start

shinsengumi, matsudaira, kondou, hijikata, shogun, soyo, sarutobi, hattori, gintoki, kamui, hitotsubashi nobunobu, takasugi, oniwabanshuu, maizou,