Episode 284

From Gintama
Jump to: navigation, search

Episode 283, Episode 284


- shougun joins jouishishi

- zura, jouishishi members, elizabeth, shougun shige shige, matsudaira, gintoki, kagura, soyo hime