Episode 283

From Gintama
Jump to: navigation, search

Episode 283, Episode 284

- amen, confession - tama, otose, catherine, yorozuya, yamazaki, hijikata, madao, sarutobi, shougun, sadaharu, zura shinpachi, kagura, matsudaira, - shougun amnesia