Episode 278

From Gintama
Jump to: navigation, search

bento to school

- hinowa, tsukuyo, seita, izumi & brother, sarutobi, otae